نام پروژه

كارفرما

محل اجرا

1-تامین کاتالیزورخودروهای وینگل 3 و 5-

سازه های دیار خودرو

گلپایگان

 

2-تامین سیستم پخش وانت وینگل 3 و 5

سازه های دیار خودرو

گلپایگان

3- عرضه مستقیم انواع سوزن انژکتورهای سواریهای موجود در بازار

ایرسا

تهران

4- طرح نمك زدايي ميدان پارسي آغاجاري، شامل عملیات پسیو و اکتیو سیستمهای رایانه ای، ارائه و استقرار سیستم جامع اتوماسیون اداری.

شرکت طراحی وساختمان نفت جنوبODCC (شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب)

آغاجاري

5-تامین باندگوهای پخش شرکت سازه های دیار خودرو

سازه های دیار خودرو

 

گلپایگان

6- اتامین سیستم کنترل روی فرمان خودروی وینگل 5

سازه های دیار خودرو

گلپایگان

7-  تامین کاتالیزورخودرو  پراید

سایپا

تهران

8- تامین سیم جوشهای مورد نیاز خطوط مونتاژ بدنه صنایع خودرو سازی

دیار خودرو- سایپا

تهران

9- پروژه طرح توسعه ميدان نفتي سروستان- سعادت آباد، شامل عملیات پسیو و اکتیو سیستمهای رایانه ای، ارائه و استقرار سیستم جامع اتوماسیون اداری و  سیستمهای امنیتی راه دور، سیستم تلفن تحت شبکه VOIP و ارائه سیستم جامع مدیریت انبار و حسابداری.

شركت توسعه صنايع نفت و انرژي

شيراز

10- اداری و  سیستم ارتباط راه دور.

شركت توسعه صنايع نفت وانرژي

 (شركت گاز فجر جم)

شهرستان جم (عسلويه)

11- پروژه احداث نيروگاه خورشیدی يزد ، شامل عملیات پسیو و اکتیو سیستمهای رایانه ای، ارائه و استقرار سیستم جامع اتوماسیون اداری و  سیستمهای امنیتی راه دور، سیستم تلفن تحت شبکه VOIP و ارائه سیستم جامع مدیریت انبار و حسابداری.

شركت مپنا

يزد

12- پروژه نمک زدایی اهواز متمرکز اهواز، شامل عملیات پسیو و اکتیو سیستمهای رایانه ای، ارائه و استقرار سیستم جامع اتوماسیون اداری و  سیستم ارتباط راه دور ، سیستمهای امنیتی راه دور، سیستم تلفن تحت شبکه VOIP و ارائه سیستم جامع مدیریت انبار و حسابداری.

شرکت پتروتک سان

اهواز